Valors

Els professionals de l’equip,  adoptem els valors que regulen la gestió de l’organització i com empresa pública que som, destinada a proveir de serveis sanitaris a la nostra població. Destaquem al ciutadà com l’eix central pel qual es mou la nostra organització.

Les persones que treballen a l’ equip es regeixen pels següents valors:

1.- Confidencialitat

Garantir la  discreció i el secret professional

2.- Implicació

Compromís i identificació dels professionals amb la seva feina, implicant-se amb els objectius, valors i normes de l’ empresa.

3.- Competència

Els professionals són l’eix central de l’ organització.

4.- Integritat

Humanització i ètica en l’ atenció als usuaris

5.- Confiança

Capacitat de saber transmetre els nostres coneixements amb seguritat als usuaris

6.- Respecte

Valorar a la persona en tota la seva integritat

7.- Treball en equip

Potenciar la col·laboració i la  reciprocitat entre tots els professionals.

8.- Responsabilitat

Capacitat de respondre, de garantir diàleg, transparència i  valor a la nostra feina

9.- Equitat

Demostrar la capacitat que tenim per donar a  cadascun el que li correspon

10.- Qualitat

Obtenir el màxim rendiment dels recursos que tenim a l’abast intentant arribar a un nivell d’ excel·lència.

Els escollits pel nostre Equip:

Recentment s’ha realitzat una enquesta per saber quins valors dels esmentats són els més valorats per l’equip i els que volem prioritzar en el nostre Pla Estratègic pel 2013-2015:

VALORS