Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria

En el nostre equip hi ha 3 Tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI):

  • Sra. Elisenda Alcoceba
  • Sra. Marta Sanchez
  • Sra. Rosa Ma. Raventós

 

El personal TCAI és al vostre servei i us podran  atendre en diferents serveis:

  • Suport a la consulta odontològica.
  • Suport a la consulta d’urgències.
  • Suport a extraccions.
  • Dispensació material diabètic.
  • Activitats d’educació sanitària .