Grups psicoeducatius

Els grups psicoeducatius representen una eina més per fer front a les demandes dels nostres usuaris. Des del 2010  s’ han posat en marxa aquests grups tutelats per infermeres del centre, que han rebut formació en psicopatologia de la depressió, dels trastorns d’ansietat i en conducció de grups. Aquests professionals mantenen reunions periòdiques amb els referents de  psiquiatria, psicologia i salut mental.psicoeducatius

Aquests grups van dirigits a persones amb problemes d’ansietat. L’ansietat és un dels trastorns mentals més freqüents en la nostra societat.

L’objectiu és augmentar els coneixements dels pacients sobre el seu trastorn, adquirir hàbits i conductes que afavoreixin el seu benestar i dotar-los de recursos necessaris per afrontar les situacions crítiques.

Aquesta intervenció ha tingut un alt nivell de satisfacció per part dels usuaris com també dels professionals.

Per accedir a aquests grups cal que us dirigiu al vostra metge de família o infermera qui valorarà si compliu els criteris per formar part del grup. Si és així, us derivarà per fer una entrevista amb la conductora del grup

Cada grup consta de 8-12 persones. La durada del programa és de 12 sessions  amb cadència setmanal i amb una duració de 90 minuts per sessió.

REFERENT :  M. José Ochoa Rodrigo. Diplomada en infermeria (DUI)

Anuncis