Grups pre i post part

L’equip de llevadores que atenen al nostre centre ofereixen dintre el  Programa sanitari d’atenció a la salut sexual i reproductiva  una série  d’activitats assistencials i educatives, entre les quals trobem l’educació maternal grupal abans i després del part.

Les activitats grupals s’ofereixen a tota la població que aten el servei. 

Podeu demanar visita per telèfon o bé adreçar-vos personalment al servei.