Grups Habilitats Parentals

El Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies, basat en metodologia activa i grupal, pretén millorar les competències de criança i habilitats, aconseguir que s’impliquin eficaçment en la construcció d’una dinàmica familiar positiva i promoure el desenvolupament de models parentals adequats.

La metodologia d’actuació és cooperativa entre iguals, basada en l’experiència i participativa. El programa s’estructura en diversos temes a desenvolupar 9 sessions, d’una durada aproximada de dues hores.

Més informació de grups i dates al servei de Pediatria.