Grups per deixar de fumar

TERÀPIA GRUPAL DE DESHABITUACIÓ TABÀQUICA. EAP TURO

Segons els experts, s’aconsegueix deixar de fumar   després de  3 ó 4 intents previs al cessament definitiu.  Per això,  a la gent que ve als grups per deixar de fumar els diem: “deixar de fumar es un procés difícil i llarg. Si no es pot aconseguir a la primera no es un fracàs sinó que es un pas més per arribar a l’objectiu final d’abandonar el tabac definitivament”

Al  2009 es va crear una consulta de deshabituació tabàquica basat en el mètode de teràpia grupal.

L’equip de tabaquisme de l’ EAP Turó esta format per:

–  Anna Gómez-Quintero Mora. Infermera-Referent de tabaquisme de l’equip.

– Zoraida Capuñay. Infermera.

– Esther Fernández Bertolín. Metgessa- Referent de tabaquisme de l’ equip.

– Raquel Burón Leandro. Metgessa

Contacte amb els membres del grup: tabacturo.bcn.ics@gencat.cat

Com accedir a un Grup

Des de les consultes mèdiques i d’infermeria i també des d’atenció a l’usuari us poden informar de com accedir  als Grups per deixar de fumar que es van formant periòdicament.

En la teràpia grupal  es realitzen un total de 10 sessions, amb una duració total de 12 mesos:

  • Les 6 sessions primeres son setmanals i  de 90 minuts de duració.
  • A la 3a. Sessió es fa una espirometria.
  • Desprès hi ha dos sessions, una als 3 mesos i l’ altre al 6 mesos de l’inici.
  • Es fa un seguiment amb consulta telefònica als 9 meses de l’ inici.
  • Visita presencial als 12 mesos per finalitzar la teràpia de deshabituació, i donar d’alta com exfumador.

 Teràpia individual

Pels pacients que requereixen deshabituació tabàquica i no poden complir amb l’horari de la teràpia grupal, però si estan motivats per a deixar de fumar.

Des de les consultes mèdiques i d’infermeria i també des d’atenció a l’usuari us poden informar de com accedir-hi.