Drets i deures

A Catalunya, la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària configura el marc de relació en el qual es defineix què esperen les persones del sistema sanitari (drets) i com aquestes es comprometen com a agents actius i centrals d’aquest sistema (deures). El 2015 s’ha actualitzat la Carta.

 

 

 

 

 

Origen: Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i latenció sanitària

Anuncis